Geen verplichte zorg maar wel ondersteuning nodig? Ga naar:

Familievertrouwenspersonen PLUS logo
Beeldmerk header

Voor professionals

Ondersteuning voor naasten van jouw patiënt

Volgens de Wet verplichte ggz (Wvggz) hebben naasten van ggz-patiënten recht op ondersteuning en advies van een familie­vertrouwens­persoon. Een familie­vertrouwens­persoon maakt naasten wegwijs in de wereld van de ggz, luistert en denkt mee, geeft informatie en advies, kan bemiddelen tussen naasten en behandelaar(s) of helpen bij een klachtenprocedure.

Familie­vertrouwens­personen werken door het hele land en zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­persoon. Dit betekent dat zij onafhankelijk zijn van de ggz-instelling, de geneesheer-directeur en het behandelteam. Daarnaast is het contact tussen naasten en een familie­vertrouwens­persoon vertrouwelijk. De onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn voor veel naasten erg belangrijk. Bij de familievertrouwenspersoon kunnen ze terecht met vragen die ze veelal niet aan jou als professional durven stellen. Vaak uit angst voor negatieve gevolgen voor de behandeling van de patiënt. Wij zijn er om de naasten weer op weg te helpen. Daarbij zullen we altijd inzetten op samenwerking met jou als professional. Bij ons staat triadisch werken centraal. 

Naasten kunnen op eigen initiatief contact opnemen met een familie­vertrouwens­persoon: er is geen verwijzing of toestemming nodig van de patiënt of de instelling. De ondersteuning aan naasten is gratis.

Samenwerken met familie­vertrouwens­personen

Dankzij de steun van een familie­vertrouwens­persoon kan er een goede samenwerking ontstaan tussen patiënt, behandelaars en naasten (triadisch werken). Niet alleen naasten en de patiënt, maar ook instellingen hebben hier profijt van.

Daarnaast is het belangrijk dat naasten, die vaak zijn belast met een groot deel van de ziektelast en hulpvraag, zich gehoord en gesteund voelen. Zo kunnen zij de stabiele en positieve factor zijn in het leven van de patiënt. Voor het herstelproces van de patiënt is dit cruciaal.

Ondersteuning bij verplichte zorg

Een familievertrouwenspersoon is er voor naasten van:

Patiënten die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.

Dierbaren voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.

Patiënten die zijn opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Laat naasten weten dat ze recht hebben op ondersteuning

Het recht op ondersteuning van naasten door de familievertrouwenspersoon is vastgelegd in de wet. Het is belangrijk dat naasten hiervan op de hoogte zijn. Het is mede de taak van instellingen en van jou als ggz-professional om patiënt en naasten te informeren over het bestaan van de familievertrouwenspersoon.

Hoe kunnen we jou helpen?

Wil je informatie over het werk van familie­vertrouwens­personen of weten hoe je de familie­vertrouwens­persoon bekend maakt binnen de instelling waar jij werkt? Neem dan contact op met het landelijk bureau via het nummer 030-271 23 18 of via mail: 

Waar werken de familie­vertrouwens­personen?

Familie­vertrouwens­persoon werken door het hele land en zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­persoon. Dit betekent dat zij onafhankelijk zijn van de ggz-instelling, de geneesheer-directeur en het behandelteam. 
Bekijk bij welke ggz-instellingen de familie­vertrouwens­personen actief zijn. Je kunt zelf contact opnemen met een familievertrouwenspersoon of bellen naar het algemene nummer 0900 - 333 2222 (10 ct per minuut).

Stichting Familie­vertrouwens­personen PLUS

Familievertrouwenspersonen zijn er ook voor naasten van patiënten die vrijwillig in behandeling zijn bij of begeleid worden door een instelling of gemeente. Met veel instellingen hebben we een overeenkomst. Bezoek de website van stichting Familievertrouwenspersonen PLUS voor meer informatie en over hoe familievertrouwenspersonen instellingen ondersteunen in het samenwerken met naasten.

Bezoek website

Contact met een familievertrouwenspersoon

Als je niet zeker weet of je bij ons terechtkunt of bij wie precies, kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Contact met het landelijk bureau

Het bureau van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen is gevestigd in Utrecht. Neem contact op met het bureau als je informatie zoekt over de stichting.

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen

Privacyverklaring
Cookieverklaring