Geen verplichte zorg maar wel ondersteuning nodig? Ga naar:

Familievertrouwenspersonen PLUS logo
Beeldmerk header

Over verplichte ggz

Familievertrouwenspersonen PLUS logo

Geen verplichte zorg maar wel ondersteuning nodig?

Informatie en website

Het opleggen van verplichte zorg

Het kan nodig zijn om iemand tijdelijk verplicht te behandelen. In Nederland bestaan daarvoor binnen de reguliere psychiatrie de crisismaatregel en de zorgmachtiging.

Een gedwongen behandeling of opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Verplichte zorg is dan ook aan veel regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

De bedoeling van de wet

De Wet verplichte ggz is bedoeld om de zorg aan te laten sluiten bij iemands persoonlijke situatie. Voor elke patiënt wordt een op maat gemaakte crisismaatregel of zorgmachtiging opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt. Daarnaast is het de bedoeling dat gedwongen opname het liefst wordt voorkomen. Daarom kan verplichte zorg ook ambulant of buiten de instelling worden gegeven. 

Niet alleen de patiënt, maar ook de directe omgeving wordt meer betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van verplichte zorg. In de wet staat het zo:‘Bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging worden de familie, de directe naasten van betrokkene en de huisarts zoveel mogelijk betrokken.'

Wat betekent dit voor naasten?

De wet geeft naasten meer ruimte voor inbreng. Naasten spelen immers een belangrijke rol in het leven van de patiënt en zijn waarschijnlijk goed op de hoogte van zijn of haar situatie en behoeften. Naasten kunnen zelf bij een gemeentelijk meldpunt aangeven dat er verplichte zorg nodig is. Ook krijgen naasten die belangrijk zijn bij de zorg voor de patiënt, de mogelijkheid om over de zorg mee te denken en om aan te geven welke rol zij zelf willen en kunnen spelen.

Voor naasten is de situatie vaak niet makkelijk. Verplichte zorg is een ingrijpend middel. Het kan de relatie tussen naasten en patiënt flink onder druk zetten. Daarnaast kan het omgaan met en zorgen voor iemand in deze situatie zeer zwaar zijn. En dan krijgen naasten ook nog eens te maken met verschillende hulpverleners en instanties. Om al die redenen hebben naasten het recht om hulp te vragen aan een familievertrouwenspersoon.

Wat doet de familievertrouwenspersoon?

Als er sprake is van verplichte zorg dan kunnen naasten bij de familievertrouwenspersoon terecht voor:

Algemene informatie en advies over hoe je als naaste om kunt gaan met situaties waarin mogelijk verplichte behandeling moet worden ingezet.

Ondersteuning bij je inbreng in een plan van aanpak van de patiënt.

Ondersteuning bij het formuleren van jouw visie op het zorgplan.

Informatie over mogelijke klachtenprocedures en ondersteuning daarbij.

Deze video legt uit wat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg inhoudt

Vind een familie­vertrouwens­persoon

Neem rechtstreeks contact op met een familie­vertrouwens­persoon als je een naaste bent van iemand:

die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel.

voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel in voorbereiding is.

die is opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Geen verplichte zorg, wel ondersteuning nodig?

Ook in situaties die niets met verplichte zorg te maken hebben, kunnen naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen behoefte hebben aan ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.

Stichting Familie­vertrouwens­personen PLUS ondersteunt naasten van patiënten/cliënten van instellingen, organisaties en gemeentes die een contract met de stichting hebben.

Contact met een familievertrouwenspersoon

Als je niet zeker weet of je bij ons terechtkunt of bij wie precies, kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Contact met het landelijk bureau

Het bureau van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen is gevestigd in Utrecht. Neem contact op met het bureau als je informatie zoekt over de stichting.

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen

Privacyverklaring
Cookieverklaring