Geen verplichte zorg maar wel ondersteuning nodig? Ga naar:

Familievertrouwenspersonen PLUS logo
Beeldmerk header

Klachtenprocedure

Wil je een klacht indienen over de familievertrouwenspersoon?

De familievertrouwenspersoon probeert jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kun je ontevreden zijn. Als dat zo is, horen we dat graag. Hieronder staat wat je kunt doen met klachten over de familievertrouwenspersoon.

Stap 1: Klacht bespreken met de familievertrouwenspersoon

Je kunt met de familievertrouwenspersoon over jouw klacht praten. De familievertrouwenspersoon wil dit altijd. Samen kunnen jullie zoeken naar een oplossing.

Stap 2: Klacht bespreken met de directeur-bestuurder van de stichting Familievertrouwenspersonen

Je kunt je klacht ook bespreken met de leidinggevende van de familievertrouwenspersoon. Dit is de directeur-bestuurder van de stichting. Hiervoor kun je contact opnemen met het landelijk bureau: 030-271 23 18.
Als je een formele klacht wil indienen, dan moet dit schriftelijk:

  • Je kunt een e-mail sturen naar info@familievertrouwenspersonen.nl.
  • Of je stuurt een brief naar de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht.

De directeur-bestuurder reageert zo snel mogelijk. Hij nodigt je uit voor een gesprek. Hij bespreekt jouw klacht ook met de familievertrouwenspersoon. De directeur stuurt je daarna zijn schriftelijke reactie. Hij probeert dit binnen zes weken na ontvangst van de klacht te doen.

Stap 3: Klagen bij de klachtencommissie Familievertrouwenspersonen

Komt je er ook met de directeur-bestuurder niet uit, dan kun je je klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie Familievertrouwenspersonen. Klagen bij deze klachtencommissie kost niets. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie zijn niet in dienst van de stichting. Stuur een brief naar de klachtencommissie:

Klachtencommissie Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
t.a.v. mr. L. Brand, ambtelijk secretaris
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Of stuur een e-mail naar: klachtencommissielsfvp@gmail.com.

Belangrijk om te weten:

  • Noem de naam van de familievertrouwenspersoon en beschrijf waar jouw klacht over gaat. De klachtencommissie stuurt je een ontvangstbevestiging.
  • De familievertrouwenspersoon krijgt een kopie van jouw klacht. De familievertrouwenspersoon kan dan schriftelijk reageren.
  • Daarna houdt de commissie een hoorzitting waarin jij over jouw klacht kunt vertellen. De familievertrouwenspersoon is ook aanwezig en reageert op jouw verhaal. Je mag iemand meenemen naar de zitting. Je mag ook apart van de familievertrouwenspersoon worden gehoord.
  • De klachtencommissie toetst of de familievertrouwenspersoon zich heeft gehouden aan zijn functiebeschrijving. De klachtencommissie kan jou geen schadevergoeding toekennen.
  • Binnen vier weken na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie de schriftelijke uitspraak naar jou, naar de familievertrouwenspersoon en naar het landelijk bureau van de stichting. De stichting vertelt daarna of er maatregelen genomen worden.

Vind een familie­vertrouwens­persoon

Neem rechtstreeks contact op met een familie­vertrouwens­persoon als je een naaste bent van iemand:

die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel.

voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel in voorbereiding is.

die is opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Geen verplichte zorg, wel ondersteuning nodig?

Ook in situaties die niets met verplichte zorg te maken hebben, kunnen naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen behoefte hebben aan ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.

Stichting Familie­vertrouwens­personen PLUS ondersteunt naasten van patiënten/cliënten van instellingen, organisaties en gemeentes die een contract met de stichting hebben.

Contact met een familievertrouwenspersoon

Als je niet zeker weet of je bij ons terechtkunt of bij wie precies, kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Contact met het landelijk bureau

Het bureau van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen is gevestigd in Utrecht. Neem contact op met het bureau als je informatie zoekt over de stichting.

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen

Privacyverklaring
Cookieverklaring